Hilledal 02

Hilledal 02
Hagmans trädgård i början av 1940-talet. Tädgårdsmästarbostaden i bildens högra hörn byggdes 1939.


Foto från Per-Åke Hagman