Församligsbok 1904-1910

Fotograf

Husförhörslängd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Dokument