Ista mellangård

Ista mellangård
Den gamla huvudbyggnaden vid Ista mellangård var uppförd 1808
Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF digitala arkiv.

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Byggnad