Ista gårdar

Ista gårdar
Ista övergård längst till vänster och Ista mellangård till höger.
Foto Anders Eriksson