Vinter vid Fredriksborg

Vinter vid Fredriksborg
Fredriksborgi mitten av 1940-talet. Skidåkaren längst till höger är Bert Hannemark som också upplåtit bilden.
Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Skidåkning