Broby, västra gården

Broby, västra gården
Från vänster: Gustav, Fredrika Andersson med barnen Elin och Ivar samt Elins son Gottard.
Foto genom Hans Andersson