Källare vid Nedre Broby

Källare vid Nedre Broby
Den gamla källaren vid nedre Broby vittnar om forna tiders lagring av livsmedel.
Foto: Mats Hedblom

Förening:

Bergshammars Hembygdsförening

Ändrad av: Bergshammars Hembygdsförening (2018-12-13 08:34:21) Kontakta föreningen
Skapad av: Bergshammars Hembygdsförening (2010-03-31 13:40:51) Kontakta föreningen