Källare vid Nedre Broby

Källare vid Nedre Broby
Den gamla källaren vid nedre Broby vittnar om forna tiders lagring av livsmedel.
Foto: Mats Hedblom