Bertil vid Broby mellangård

Bertil vid Broby mellangård
Bertil vid Broby.
Foto genom Bert Hannemark.
Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Jordbruk