Spisröset vid Branthäll

Spisröset vid Branthäll
Grunden till spisröset vid husgrunden efter Branthäll är av natursten.
Fotograf

Mats Hedblom

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF, digitala arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Torpgrund