Grund efter lada

Grund efter lada
En ladgrund uppe vid Kvarmossen på Broby ägor.

Foto: Mats Hedblom