Broby mellangård

Broby mellangård
Broby, den västliga av Brobygårdarna.
Foto Anders Eriksson