Vardag 5

Vardag 5
Sven gräver avlopp från den nya ladugården 1955. Tungt arbete med slungan.

Foto genom Gun Karlsson