Vardag 1

Vardag 1
Karin o Evert Sjöström vid Kungsbrotorp. Veden har hämtats.

Foto genom Gun Karlsson