Vid Kungsbrotorp

Vid Kungsbrotorp
Höet skall hässjas. Till vänster i bakgrunden syns den gamla ladugården med vasstak. Den ersattes 1955 av en ny.

Foto genom Gun Karlsson (som håller i hästen)
Tid för bildens tillkomst

1940 - 1950

Fotograf

Okänd

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Jordbruk