Åby jaktlag

Åby jaktlag
Ekeby jaktlag troligen i slutet av 1940-talet- Älgen skjuten på Ekeby mark. I mitten, Erik i Lindås. På älgen sitter Gustaf Lönn från Ekeby och hans son Gunnar håller upp huvudet på älgen (längst till höger.)
Tid för bildens tillkomst

1940 - 1949

Fotograf

Okänd