Ulladal 2

Ulladal 2
Enligt Gun Karlsson som bott vid Kungsbrotorp på 1940-talet så hade man en ängslycka på Ekeby som kallades Ulladal. Backstugan Ulladal står som raserad 1871 men nu inritad på häradskartan, där en husgrund med murstock anträffats, i kanten på den äng, som gick under namnet Ulladal.

Förening:

Bergshammars Hembygdsförening

Ändrad av: Bergshammars Hembygdsförening (2009-11-13 14:40:59) Kontakta föreningen
Skapad av: Bergshammars Hembygdsförening (2009-11-13 14:40:59) Kontakta föreningen