Kolmila på Ekeby

Kolmila på Ekeby
Karin och Inga Lönn vid kolmila på Ekebyskogen.
Tid för bildens tillkomst

1920 - 1930

Fotograf

Okänd

Källa:

Arne Blomberg

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Kolmila