Lundstorp

Lundstorp
Arne vid den nyuppsatta torpskylten. Viss reservation måste lämnas om torpets placering då vissa markarbeten har förekommit på platsen. Arne hittad dock tegel som bör visa på murstockens placering.

Foto: Mats Hedblom

Förening:

Bergshammars Hembygdsförening

Ändrad av: Bergshammars Hembygdsförening (2008-09-22 16:54:45) Kontakta föreningen
Skapad av: Bergshammars Hembygdsförening (2008-09-22 16:54:45) Kontakta föreningen