Erssonbacken 2

Erssonbacken 2
Den gamla källargropen till backstugan.

Foto Mats Hedblom