Vidas södersida

Vidas södersida
Manngården vid Vida. Läs beskrivningen från 1947.