Vida i västlig riktning

Vida i västlig riktning
Gamla vägen genom Vida före det nya bostadshusets tillkomst söder om vägen. Till vänster finns den gamla vedboden som enligt tradition är kvar sedan Erik Dahlberg som någon form av jaktbostad. Se beskrivningen över Vida gård från 1947 som ger belägg för att huset kan vara gammalt.