Erik Dahlberg

Erik Dahlberg
Erik Dahlberg bosatt på gården Vida i Bergshammar under åren 
1661 ? 1666. När Dahlberg utförde sitt berömda kopparstick över Nyköping så blev även Bergshammar inritat i överkanten på tavlan.Förening:

Bergshammars Hembygdsförening

Ändrad av: Bergshammars Hembygdsförening (2008-09-11 09:34:31) Kontakta föreningen
Skapad av: Bergshammars Hembygdsförening (2008-09-11 09:34:31) Kontakta föreningen