Vida 08

Vida 08
Den gamla drängstugan på Vida hade bara ett rum men plats för 2 -3 drängar. Jämför med vinterbild från ädre tider.

Foto Mats Hedblom

Förening:

Bergshammars Hembygdsförening

Ändrad av: Bergshammars Hembygdsförening (2008-10-11 16:13:01) Kontakta föreningen
Skapad av: Bergshammars Hembygdsförening (2008-10-11 16:13:01) Kontakta föreningen