Flygfoto Vida 1955

Flygfoto Vida 1955
Flygfoto över f.d. Regementsskrivarbostället Vida, 1955.


Foto från Ingrid Ålund