Hemvärnet vid Vidas gård

Hemvärnet vid Vidas gård
Hemvärnet samlat vid Vida gård i Bergshammar. Nr två sittande från väsnter är Elis Ålund som bodde på vida. Övriga f.n. okända.
Foto genom Ivan Bratt
Fotograf

Okänd