Vida 05

Vida 05
Bergshammars skola med läraren Emil Sahlén. Nr 6 från höger, i mitten, är Karl Robert Ålund, Vida, som levde 1885 - 1950. Kortet bör vara taget omkring 1895.

Foto ställt till förfogande av Margit Ålund.