Vida 04

Vida 04
Nr. 3 från höger, övre raden är Betty Matilda Nilsson, gift Ålund, levde 1889 - 1964. Kortet bör vara taget omkring 1903.

Foto ställt till förfogande av Margit Ålund.

Förening:

Bergshammars Hembygdsförening

Ändrad av: Bergshammars Hembygdsförening (2008-10-01 16:31:49) Kontakta föreningen
Skapad av: Bergshammars Hembygdsförening (2008-10-01 16:31:49) Kontakta föreningen