Vida 02

Vida 02
Drängstugan vid Vida. Från vänster: Erik Nilsson, senare kyrkvaktmästare i Bergshammar och bror med Karl Roberts fru Betty, Karl Robert Åhlund, Robert Wilhelm Åhlund, Sven Licke, Evert Ekholm, lagårdsförman vid Vida. Barnet är Ivar Ålund. fotot bör vara taget i slutet av 1910-talet.

Foto ställt till förfogande av Margit Ålund.

Förening:

Bergshammars Hembygdsförening

Ändrad av: Bergshammars Hembygdsförening (2008-10-01 16:23:21) Kontakta föreningen
Skapad av: Bergshammars Hembygdsförening (2008-10-01 16:23:21) Kontakta föreningen