I Bergshammars affär

I Bergshammars affär
Margit Gustavsson expiderar okänd person.


Fotograf

Okänd

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Verksamhet