Jubileum vid Bergshammars affär

Jubileum vid Bergshammars affär
Bergshammars affär firar 20 år 1955.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1955

Fotograf

Okänd

Källa:

Södermanlands nyheter