Årsmöte vid Bygdegården

Årsmöte vid Bygdegården
Årsmöte i bygdegården omkirng 1960

Foto ställt till förfogande av Mats Hedblom.