Bygdegården

Bygdegården
Sockenstugan vid kyrkan flyttades 1958 till Ekeby Hage och blev Bergshammars bygdegård.

Foto Mats Hedblom