Valborg vid Bygdegården

Valborg vid Bygdegården
Valborg är den dag man brukar kunna samla flest Bergshammarsbor. Här har man firat Valborg sedan 1952.

Foto Mats Hedblom