Årsmöte vi Bygdegården

Årsmöte vi Bygdegården
Årsmöte i Bygdegårdsföreningen ca 1960. Ordförande Nils Hedblom och sekreterare Elna Karlsson

Foto ställt till förfogande av Mats Hedblom.