Bygdegården i vinterskrud

Bygdegården i vinterskrud
Foto ställt till förfogande av Mats Hedblom.