Indelta bröder

Indelta bröder
Bröderna Karl Johan Bratt, Hallgren och Knut Eriksson vid minnesmärke på Sannahed. Alla var indelta soldater.
Foto genom Ivan Bratt.