Plöjning vid Vallsund

Plöjning vid Vallsund
Vida gård i Berghammar hade marken nedanför Vallsund. Här plöjer man åkern.
Fotograf

Okänd