Blacksta By

Blacksta By
Blacksta by. Efter laga skifte blev två gårdar kvar på den gamla bybacken.

Foto: Mats Hedblom