Blacksta husgrund

Blacksta husgrund
På den gamla bybacken finns många grunder från de utflyttade husen.