Blacksta övergård

Blacksta övergård
Auktion vid Blacksta övergård.

Foto från Södermanlands länstidning, tillhandahållet genom Jan-Erik Eriksson.