Blacksta Lindgården

Blacksta Lindgården
Blacksta, Lindgården. Utflyttad vid laga skiftet i Blacksta by 1855. Ägare då var Erik Ersson f1787-02-08, död 1858-09-15. Erik ägde då även Östra Torp (Östorp) och Mellantorp. 

Foto: Mats Hedblom