Blacksta by

Blacksta by
De två Blackstagårdarna som blev kvar på bybacken efter laga skifte.