Blacksta Över och Nedergårdar

Blacksta Över och Nedergårdar
Ursprungsplaten för byn Blacksta. Foto från 1950-talet

Foto ställt till förfogande av Kjell Carlsson