Bygdebands nya plattform når du via länken till höger under huvudbilden. "Utforska platsen"

Här hittar du berättelser om vanliga människors märkvärdiga liv med över en miljon platser, personer, bilder och dokument. Bakom materialet står ca 620 hembygdsföreningar och deras engagerade medlemmar.
Surfa runt på kartan och upptäck Bergshammar i äldre tider!

Bergshammars hembygdsförening samarbetar i Bygdeband med Nyköpings hembygdsförening, bl.a. om gamla Nikolai landsförsamling/distrikt.
Nedan finns länkar till några av våra intressanta dokument. Bilderna är exempel på vad man kan hitta.

Intressanta dokument/studier
Bergshammars kyrkby
Blacksta by
Ekeby gård
Gunnar Björkqvists statkontrakt
Ista
Några släkter från Kiladalen med omnejd med en relation till Bergshammar
Orgeln i Bergshammars kyrka, en video med kantor Nils Hedblom
Väderbrunnsområdet
Åby gård.

 

 

Flygbild från 1950-talet över Bergshammars samhälle.
Vida gård. Uthuset längst till vänster påstås vara från Erik Dahlbergs dagar.
Bilden kan vara vid Blacksta småskola

Editerad av: Mats Hedblom (2021-01-12 08:21:15)