Besök vid Jan Eriks granrisverkstad

17 November 2020

Besöker vi Jan-Eriks granrisverkstad. Ta med kaffekorg och gamla granrisbockar för omklädnad.

Annons SN


Editerad av: Mats Hedblom (2020-01-24 18:03:13)

Bergshammars Hembygdsförening

Plats:

Börjar: 17 November 2020 15:00

Slutar: 17 November 2020 17:00