Elin Wägner


Diabilder från Elin Wägners liv i Berg visade av Flory Gate vid 100 årsminnesfest i Berg den 16/5 1982

Editerad av: Krister Olofsson (2018-12-01 17:55:36)