Vi minns gamla Lagan tillsammans


Samhällsvandringen blev en succé! Ca 100 personer kom. Vi vandrade från  Stationsbyggnaden upp till platsen där Wahlbergs gamla  smedja legat. En arbetsgrupp från Berga Hembygdsförening och Lagans  Samhällsförening har tillsammans under våren kartlagt husen utmed storgatan. Många kunniga personer var med oss och kompletterade med både sakuppgifter och roande anekdoter. Vandringen avslutades med  gemensam fika i och utanför Stationsbyggnaden.

 Det är vår gemensamma ambition att samlas till en återträff framåt hösten. Flera intresserade har hört av sig och vill ställa material till vårt förfogande. Vi ser fram mot detta.

Tack alla som medverkat-på ena eller andra sättet!

Förening:

Berga Hembygdsförening

Skapad av: Ann-Marie Johansson (2014-06-07 16:40:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Berga Hembygdsförening (2020-03-20 09:20:06) Kontakta föreningen