Bengt Jönsson avtackas!


Bengt Jönsson  Som avböjt omval till ordförande  avtackas  med en blomma av

vice ordförande Kennerth  Johansson

 

Editerad av: Ann-Marie Johansson (2019-11-19 19:15:20)