Söderby Väderkvarn


Om Söderby Väderkvarn

Väderkvarnen uppfördes 1860 av Lindholms ägare Carl Gustaf von Celsing.
I vindflöjeln finns hans initialer.

Söderbykvarn ca 1892 med mjölnarbostaden

Söderby kvarn på 1920-talet!

Kvarnen användes till fram till år 1923, då krångel med vingar och balans uppstod detta år. Resultatlösa försök att få kvarnen brukbar misslyckas.

1937-38

Under renoveringen 1970

Söderby kvarn 2008

Förening:

Barva Hembygdsförening

Skapad av: Barva Hembygdsförening (2014-10-14 09:51:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Barva Hembygdsförening (2020-05-08 15:56:07) Kontakta föreningen