Handelsbodar


BARVA HANDELSBOD - Första tiden på Bergaholm.
När den utvidgade näringsfriheten infördes år 1864 i vårt land, dröjde det inte länge förrän Barva fick sin första handelsbod. Den första handelsman, som man känner till är skomakaren Carl Petter Berglund, från Kyrkobacken, Barva. Han lär ha öppnat sin handelsbod Bergaholm redan år 1868 på mark tillhörande Hössåker nr 1. Där var han sin verksam till 1877, då han flyttar till Mariefred.
Verksamheten vid Bergaholm övertogs av handlaren Anders Wilhelm Andersson född 1847 i Ärla, som efter några år blev handelsbodens ägare. Han bedrev handel på platsen till början av 1893 då familjen flyttar till Härad. Handelsboden uthyrs nu till handlaren Oskar Öman från Eskilstuna som får flera efterföljare.
1909 kommer handlaren Lars Fredrik Andersson f. 1859 i Gillberga till Bergaholm och är kvar där till 1918 då handelsboden flyttar till nuvarande plats öster om Lindesberg på Säbys mark. Han är nu postföreståndare. Lars Fredriks fosterson Erik Evald Andersson f. 1893 övertar handelsboden och flyttar till Torpa.

Firma Åke Lind 1949

Barva handel blir Firma Åke Lind
Från 20-talet övertog Nils Lind handelsboden. Efter honom drevs affären av Ivar Pettersson. 1943 övertogs den av Åke Lind. Därefter Olle Svensson till 1953, bördig från Överås, Härad. Från 1953 till 1960 drevs affären av Stig Norling. Därefter kom olika handlare som hade affären i kortare perioder. Alla dessa arrenderade affären. Den ägdes fortfarande av Evald Andersson i Torpa. Firman förde alla i en välsorterad lanthandel förekommande varor. Vid sida om diversehandeln drevs bensinstation. 1947 var omsättningen var 70.000 kr .
Sista affärsinnehavaren var Ingemar Mählkvist. Barva Handel lades ned på mitten av 1970-talet.

Barva Handel 1970-tal

Bergaholm 1980-tal

Barva handel som poststation.
I Barva fanns mellan 1886 till 1956 en mindre poststation med bl. a. egen stämpel. Den 1 maj 1886 fick skolläraren och klockaren Carl Johan Lagergren 50 kr/år för att sköta poststationen och upplåta lokal i sin bostad vid Barva kyrka. C. J. Lagergren bodde i Klockaregården vid Kyrkskolan och dog 1919 av ett fall från stege 83 år gammal. När Barva handelsboden flyttade 28 november 1918 stod Lars Fredrik Andersson som postföreståndare, troligen i Poststugan. Senare fanns ett litet rum bak i affären som postkontor.
Före 1922 hade mellersta Barva Ärla som postadress och södra Barva Eklången som adress. Den ansvarige titulerades "postföreståndare" De närmast boende fick posten där, men många gårdar hade postväska uthängd vid vägen, varvid en lämnades och en hämtades. Lantbrevbärare med bil Barva - Sågstugan - Hagaborg kördes 1923-1956. Bilen utgick från Eskilstuna och fortsatte vidare till Sågstugans diversehandel mitt i socknen och bort till Hagaborg, där han vände. Mannen titulerades postiljon och under många år hette han Lindberg. Före honom fanns en brevbärare, allmänt kallad "Posten Daniel", en snäll och barnkär man. Han körde en motorcykel med sidovagn. Sidovagnen var konstruerad som en stor låda, där post och tidningar förvarades. Om man hade gått till granngården innan, fick man sitta på lådan och åka med hem. Poststationen i Barva överfördes fr.o.m. den i juli 1967 till postkontoret i Eskilstuna. Efter indragningen fördes posten Eskilstuna –Barva handel – Sågstugans handel – Hagaborgs handel med bil. Dagstidningen kom senare på dagen med bussen från Eskilstuna. Affärsinnehavaren skötte sorteringen av post och tidningar. För att man inte skulle behöva åka från alla hushåll varje dag och hämta post och tidningar hade man sk. posttur. På vissa håll hade man en vecka i taget och på andra bara en dag. På en gård fanns en envis bonde, som levde efter mottot: "En bra karl klarar sig själv," och hämtade därför sin post själv varje dag.
En barvabo berättar: Någon gång på 60-talet kom dagstidningarna ut som morgontidningar och sedan dess får vi den i våra lådor med färska nyheter till morgonkaffet. Lantbrevbärarlinjerna började ungefär samtidigt och därmed slopades de interna postturerna. Tänk vad bra vi har det, bara att fästa den blå brickan på postlådan, så kör bilen in på gården och vi får postärenden utförda – en service vi måste värna om!

ERIKLUNDS HANDELSBOD
År 1883 kom Anders Petter Eriksson med familj till Kyng. Snart öppnade han en handelsbod i en bod på gården, som dock senare flyttades till Erikslund. Några Barvabor tog sig för år 1889 att skriva till Barva kommuns ledning med begäran att ölförsäljningen i Erikslund måtte upphöra, emedan arbetarna hellre drack öl än arbetade.
Omkring 1894 tog sonen Anders August Eriksson över handelsboden i Erikslund, men i början av 1900-talet lades handelsrörelsen ned.


SÅGSTUGANS HANDEL
Under Prostökna lydde torpet Sågstugan. 1890-talet inreddes där en handel som kom att vara ända till omkring 1964. Då hade lokalerna blivit ombyggda vid flera tillfällen, bl.a. åren 1924 och 1938-1939. Som lanthandel tillhandahöll den produkter av vitt skilda slag: specerier, konserver, chark, manufaktur, järn, färg, kemisk-tekniska produkter, tidningar, tobak och snus, husgeråd, leksaker, lädervaror och diverse. Handelsboden fungerade också som telefonväxel från ca 1915 till 1960, postombud från ca 1930 till 1960, bankombud från ca 1935 till 1953. Den tillhandahöll också bensin och olja.

Sågstugan

Sågstugans Handelsbod

Sågstugans Handelsbod

Sågstugans Divershandel

Sågstugans Handelsbod

Sågstugans Handelsbod

Sågstugans Handelsbod

Sågstugan 1970-tal

Hagaborg 1903

HAGABORGS HANDEL
På nedre våningen av godtemplarlogen Ärilds nyuppförda ordenshus Hagaborg flyttade år 1903 handelsman J.A. Lindgren in och drev en diversehandel. Där fanns också två rum och kök. Nedervåningen kostade (1903) 300 kronor/år att hyra. Det byggdes också ett uthus med plats för två packbodar, två stallplatser, två vedbodar, magasin och källare.

Hagaborgs Handel ca 1925

År 1929 köpte Nils Thelin och hans maka Valborg rörelsen. Thelin hade i affären specerier, korv, ost, sill, kläder, spik, hästskor, taggtråd, glasrutor och mycket mer.

Hagaborgs Handel

Thelin öppnade några år senare också en bensinmack och sålde bensin, fotogen, olja och karbid. Han drev även en taxirörelse. Manufaktur, dvs. fabrikstillverkade textilier samt vissa järn- och metallvaror, köptes in i Arboga hos Öman & Melander, i Eskilstuna hos Eriksson & Co och vid Hakonbolaget. En gång i veckan kom slaktaren Erik Rydell med kött och charkvaror, som sedan förvarades i ett isskåp i källaren.

Hagaborgs Handel
Under andra världskriget tog ransoneringskort mycken tid att hantera. Erik Smith, som var lärare och kantor, hade hand om utdelningen av korten en gång i månaden.

Hagaborgs Handel flygfoto

Post och tidningar lämnades ut vid Hagaborgs handel under 1930-60-talen. Många var också de mer lokala nyheterna, som förmedlades muntligt, när människor från bygden möttes för att hämta tidningen eller köpa sitt snus. Det hände också att gubbarna köpte sig en pilsner, tände pipan och satte sig ner på en av stolarna i affären. 1971 stängdes Hagaborgs handel för gott.

Hagaborgs Handel - Thelins 1971

Förening:

Barva Hembygdsförening

Skapad av: Barva Hembygdsförening (2014-10-12 12:06:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Barva Hembygdsförening (2020-05-08 15:54:52) Kontakta föreningen